KimBumL


5 Comments

Update mới

Ta vừa mới sửa lại hết 13 chương truyện. Cố Việt hóa nhiều từ hơn.  Tiểu miêu -> mèo nhỏ/ mèo con.  Một loạt từ cũng vừa được thay. Các nàng vào coi lại thử, xem coi thích bản edit củ hay mới hơn nhé.  Rồi các nàng vào chương 13 poll cho ta biết ^^. Plz Plz nha.  Ta đang bị băng khoăng lắm ^^.  Cảm ơn các nàng nhiều nhiều.

P/s: Mới làm 1 lúc hết mấy chương nên sai sót cũng còn nhiều, các nàng thấy báo ta hen 😀